← Література з релігієзнавства (за січень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Іслам: історія і сучасність / Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Філософ. ф-т ; авт.-уклад. Володимир Іонович Лубський, Євген Анатолійович Харьковщенко, Марія Володимирівна Лубська, Тетяна Григорівна Горбаченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 631 с.

Анотація

Розглянуто час і місце виникнення ісламу. Соціально-економічні та історичні причини виникнення ісламу, напрями в ісламі. В хрестоматійному матеріалі подані розділи: що повинен знати віруючий мусульманин; іслам в запитаннях і відповідях; фрагменти книги Ісаака Фаріда «Бути мусульманином».