← Література з релігієзнавства (за січень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Історія християнського церковного права : навчальний посібник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Філософ. ф-т ; авт.-уклад. Марія Володимирівна Лубська, Тетяна Григорівна Горбаченко, Тетяна Ігорівна Лубська, Володимир Іонович Лубський ; за ред. Марія Володимирівна Лубська. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 637 с.

Анотація

У посібнику досліджуються особливості предмету церковного (канонічного) права, його місце в системі гуманітарного знання; ґрунтовні положення церковно-канонічного права; основні поняття; основні структурно-правові елементи цього права, їх можливості; сутність і значення церковно-канонічного права в духовно-культурному житті суспільства і особистості.

Завдання посібника – сприяти вивченню основних питань теорії та практики церковного (канонічного) права як гуманітарної науки, що досліджує канонічне право, як звід норм, правил діючих в області екклезіологічних і світських взаємостосунків усередині держави, яке проявляє себе через сукупність етичних, суспільних цінностей, а саме: справедливість, порядок, любов, моральність, правдивість, вірність, надійність, віру й висвітлити формування феномена «церковно-канонічне право» який постає як поступовий процес інтегрування традиційних релігійно-теологічних знань, екзистенційних правових та соціальних надбань і рефлекс над здобуттям практичного досвіду формування особистості навколо аксіологічної системи канонічного права.