← Література з питань права (за липень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ярмол, Л. В. Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (теоретико-правове дослідження) : монографія / Лілія Володимирівна Ярмол ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; наук. конс. С. С. Сливка. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 463 с. – Бібліогр.: с. 394-463.

 

Анотація

У монографії досліджуються загальнотеоретичні аспекти юридичного забезпечення реалізації свободи вираження поглядів в Україні. Системно проаналізовано юридичний механізм забезпечення реалізації свободи вираження поглядів людини в Україні та сформульовано пропозиції щодо його вдосконалення.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів та аспірантів юридичних навчальних закладів, журналістів та всіх, хто цікавиться проблемами прав людини.