← Література з питань права (за липень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

 Комарницький, В. М. Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" : наук.-практ. коментар / Віталій Мар'янович Комарницький, Микола Іванович Єрофеєв ; Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.  О. Дідоренка, 2018. – 152 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

Анотація

Видання містить постатейний коментар до Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» у редакції станом на 1 квітня 2018 року.

Розраховано на працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів, практичних працівників.