← Література з питань права (за липень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Актуальні проблеми земельної реформи в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 квітня 2018 року, м. Одеса : тези наукових доповідей / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. Одеський ін-т ; редкол. Олена Федорівна Каракасіді, Михайло Семенович Кузнєцов, Євген Петрович Ананьєв ; упоряд. Олена Адольфівна Золотарьова. – Одеса : Лерадрук, 2018. – 100 с.

Анотація

Збірник вміщує тези наукових доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми Земельної реформи в Україні», яка відбулась в Одеському інституті МАУП 17 квітня 2018 року. Тези доповідей розміщено та такими розділами: Проблеми реалізації Земельної реформи і міжнародний досвід; Правовий режим земель України; Земельна реформа: фінансово-економічні та управлінські аспекти.

Розраховано на науковців і практиків, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться проблемами Земельної реформи в Україні