← Персоналії (за липень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Гончар О. Микола Костомаров: постать історика на тлі епохи : монографія / Ольга Гончар ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2017. – 273 с. : іл.

Анотація

У монографії розглядається постать Миколи Костомарова як українського історика, письменника і громадського діяча. Здійснено аналіз сучасної української історіографії, яка висвітлює наукову, публіцистичну та громадську діяльність вченого з огляду на його україноцентричну позицію. Значну увагу приділено міждисциплінарному дискурсу вітчизняного костомаровознавства. Висвітлено погляди Миколи Костомарова на ключові питання української історії та культури. Наукова творчість вченого розглядається у світлі джерел особового походження.

Для істориків, костомаровознавців та широкого кола читачів.