← Персоналії (за липень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Дванадцяті наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898), 17 листопада 2016 р., м. Київ : матеріали доповідей / Держ. екон.-технол. ун-т транспорту, Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна ; відп. ред. Олег Ярославович Пилипчук ; редкол. В. М. Василенко, А. Д. Возненко, Володимир В. Димитрюк ; відп. за вип. Олег Ярославович Пилипчук.   – Київ : [Б.в.], 2016. – 71 с.

Анотація

Збірник наукових праць присвячено життю та діяльності визначного вітчизняного залізничника Олександра Парфенійовича Бородіна. У збірнику публікуються матеріали, підготовлені професійними істориками науки та окремими спеціалістами, в яких висвітлюються найактуальніші проблеми історії та методології освіти, науки і техніки в Україні. Також публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук.