← Персоналії (за липень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Нестуля О. О. Борис Мартос і кооперація : монографія / Олексій Олексійович Нестуля, Мирослав Васильович Аліман ; Вищий навч. заклад Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; за заг. ред. Олексій Олексійович Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2017.

Кн. 1 : Кооперативна діяльність Б. Мартоса. – 2017. – 233 с.

Анотація

У книзі висвітлено діяльність видатного українського кооператора, ученого, педагога, економіста, політика та громадського діяча, ініціатора й учасника підготовки фахівців для кооперативних організацій і закладів інших форм господарювання Бориса Миколайовича Мартоса. Мета дослідження зумовила використання різних джерел, зокрема наукової літератури, періодики, архівних матеріалів. У праці осмислено еволюцію кооперативних ідей знаного співвітчизника, систематизовано біографічні відомості про нього, акцентовано на активній участі в кооперативному русі Полтавщини та внеску у становлення кооперативних організацій України 1917–1919 рр. Розкрито особливості науково-педагогічної і громадської діяльності Б. Мартоса в еміграції.