← ЗНО, навчальна література (за вересень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Климанська Л. Д. Соціологія соціальних проблем : навч. посіб. / Лариса Дмитрівна Климанська, Віктор Євгенович Савка ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; ред. Ірина Черевко. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. – 205 с. : іл., табл.

Анотація

Навчальний посібник написано відповідно до сучасних вимог вищої школи і містить теми, вивчення яких допоможе студентам скласти достатньо повне уявлення про основні методологічні підходи до аналізу проблем сучасних суспільств, а також їх ідентифікацію, діагностування та знаходження ефективних шляхів і методів регулювання цих проблем. Автори під час підготовки посібника використали класичні та сучасні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що дозволило охарактеризувати соціальні проблеми вітчизняного суспільства в органічному зв’язку з тенденціями розвитку сучасного світу.