← ЗНО, навчальна література (за вересень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Акбудак К. Г. Історія китайської мови : навч. посіб. / К. Г. Акбудак, Т. В. Вечоринська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2021. – IV, 220 с. : іл., табл.

Анотація

Навчальний посібник охоплює тематику програми навчальної дисципліни «Історія першої східної мови»; структурно складається з тем, у яких представлена періодизація еволюційних процесів у китайській мові починаючи з XVI ст. до н.е. до початку ХХІ ст.; пропонує висвітлення ґенези мовних фактів різних рівнів; описує особливості системи мови крізь призму синхронії та діахронії. Нарівні із переліком фонетичних, лексичних та граматичних змін китайської мови у різні періоди її формування та розвитку застосовується принцип історичної реконструкції, що стверджує єдність сучасного і історичного. Посібник розрахований на студентів-сходознавців вищих навчальних закладів, які вивчають китайську мову, а також на тих, хто цікавиться особливостями китайського мовознавства.