← ЗНО, навчальна література (за вересень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Карантинні організми (з основами експертизи підкарантинних матеріалів) : навч. посіб. / Сергій Володимирович Станкевич, Ірина Павлівна Леженіна, Інна Вікторівна Забродіна, Любов Володимирівна Жукова ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, Ф-т захисту рослин. – Харків : Бровін О. В., 2021. – 458 с. : іл. (переважно кольор.), схеми, табл.

Анотація

Висвітлено сучасний стан карантину рослин в Україні, зовнішній і внутрішній карантин рослин, карантин рослин лісових культур, регульованих не карантинних шкідливих організмів, комах, які мають перехідний статус або виявлені окремими осередками, а також описано методику відбору проб у процесі карантинного огляду та методи проведення ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, вірусологічної, гербологічної і фіто гельмінтологічної експертиз. Може бути корисним фахівцям з екології, агрономії та захисту рослин, науковим співробітникам і агрономам господарств різних форм власності, слухачам закладів післядипломної освіти, викладачам, здобувачам біологічних та сільськогосподарських спеціальностей закладів вищої освіти.