← Історія (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сумський історико-архівний журнал = Sumy historical and archival journal : наук. журн. з іст. та архівознавства України / Засновник НАН України. Ін-т історії України, Сум. держ. ун-т ; гол. ред. С. І. Дегтярьов. – Суми : СумДУ, 2021. – № 36. – 64 с.

Анотація

«Сумський історико-архівний журнал» має постійні рубрики: «Архівознавство», «Мемуаристика. Епістолярії», «Історіографія. Джерелознавство», «Історія України», «Всесвітня Історія». У кожному номері робиться короткий огляд наукових історичних видань, що побачили світ останнім часом, друкуються рецензії на деякі з них; здійснюється короткий огляд наукових заходів (конференції, презентації наукових видань, круглі столи тощо).

Журнал розрахований на науковців-істориків, які досліджують проблемні питання історії України, всесвітньої історії, архівознавства та джерелознавства.