← Історія (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Сходознавство = The Oriental Studies : [зб. наук. пр.] / Засновник НАН України. Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського ; гол. ред. Д. А. Радівілов. – Київ : Вид-во Ін-ту сходознавства НАН України, 2021. – № 87. – 187 с.

Анотація

Завданням збірника є поширення результатів сучасних наукових досліджень, що присвячені актуальним проблемам історії, культури та релігії країн Азії та Африки всіх історичних періодів, східним мовам і літературам, сходознавчим історіографії, джерелознавству та музеєзнавству. Пріоритет надається різним аспектам дослідження історії цивілізацій Стародавнього Близького Сходу та кочових культурних спільнот Євразійського степу від доби античності до середньовіччя. Також вітаються міждисциплінарні, релігієзнавчі та етнологічні дослідження, публікації перекладів зі стародавніх та сучасних східних мов, рецензії на монографії сходознавчого профілю та звіти про фахові наукові заходи та події.