← Історія (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Геополітика України: історія і сучасність = Geopolitics of Ukraine: History and Modern Times : зб. наук. пр. / Засновник ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т. Навч.-наук. ін-т євроінтеграційних досліджень ; гол. редкол. І. П. Студеняк. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2021. – Вип. 1 (26). – 215 с.

Анотація

У збірнику наукових праць «Геополітика України: історія та сучасність» здійснюється дослідження проблем і наукове забезпечення євроінтеграційного курсу України, аналіз і узагальнення результатів науково-теоретичних і практичних пошуків у сфері розроблення та впровадження ефективних механізмів інтеграційних процесів.