← Історія (за грудень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Археологія = Archaeology : наук. журн. з проблем археології та давньої історії / Засновник НАН України. Ін-т археології ; гол. ред. В. П. Чабай. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2021. – № 3 .

Анотація

У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до ранньомодерного часу3, публікації нових матеріалів і результатів досліджень пам’яток на території України та за кордом, біографічні матеріали, рецензії та хроніку.