До 500-річчя вірменського книгодрукування

З нагоди відзначення 500-річчя вірменського книгодрукування в ОННБ розгорнуто книжкову виставку із бібліотечних фондів – «Мудрість століть»: до 500-річчя вірменського книгодрукування та з нагоди рішення ЮНЄСКО про призначення Єревану «Всесвітньою столицею книги 2012». Виставка експонується з 16 по 30 листопада в головному читальному залі ОННБ ім. М. Горького.

Електронна презентація виставки відбулася 18 листопада у вірмен­ському культурному центрі ім. Л. Х. Калустяна, під час урочистого заходу, присвяченого 500 – річчю вірменського книгодрукування.

Відвідувачі виставки знайомились з унікальними виданнями з питань вірменської історії та культури та передали в дар бібліотеці сучасні видання з приватних книжкових колекцій.

На фото: Ісабекян Акоб Амбарцумович передає до фондів
ОННБ ім. М. Горького книгу сучасного автора Шаена Хачатряна
«Ованес (Іван) Айвазовський».

Експоновану виставку відвідали завідувач відділу зберігання,
наукової обробки та оцифрування архівних документів Матенадарана, кандидат мистецтвознавства Ара Хзмалян та члени одеської вірменської громади. На фото: вірменський гість під час відвідин Музею книги.

Розділи виставки

Історія Вірменії: суворі та славетні сторінки

Представлені унікальні документи, присвячені історії Вірменії, серед яких видання XIX сторіччя, репринтні видання, перевидані праці (в росій­ських перекладах) найвідоміших вірменських істориків: Фавстоса  Бузанда (IV ст.) (фото 3), Моісея Хоренського (IV ст.), Кіракоса Гандзакеци (XIII ст.), а також наукові публікації російських дослідників XIX сторіччя: Віктора Абази (фото 6), Н. Нефедьєва (перша половина XIX ст.) та ін. Особливо хотілось би відзначити книги, які вийшли в Одесі:

Путешествіе Н. И. Гаджанова по Армении въ 1804 г. /
[сост. П. П. Коро­ленко]. – Одесса, 1899. – 29 с.

Аннинский А. Древние армянские историки, как исторические источ­ники / А. Аннинский. – Одесса, 1899. – 133 с.

Країна семи долин

Представлені путівники і популярні видання по Вірменії, серед яких книги, присвячені національним особливостям, питанням вірменського етносу, окремим видатним представникам вірменської історії та культури;

История князей Орбельянъ / пер. с армян. Х. Іоаннесовъ; – М., 1883. – 80 с.

Ерицовъ А. Историческое и современное положеніе армянской жен­щины въ связи съ нравственностью армянъ / А. Ерицовъ. – Тифлисъ, 1874. – 137 с.

Александропулос М. Армяне. Путешествие в их страну и историю /
М. Александропулос; пер. с  греч. Н. Подземской; – М. : Сов. Писатель, 1990. – 208 с.

Меликсетъ-Бековъ Л. М. Изъ матеріаловъ для исторіи армянъ на юге Россіи / Л. М. Меликсет-Бековъ. – Одесса, 1911. – 14 с.

Вічне слово – від серця народу

Унікальні видання XIX сторіччя, присвячені вірменському алфавіту і його засновнику Маштоцу; питанням лінгвістики, діалектів, говору та ін. Примітно, що більшість книг видані в царській Росії. Це свідчить про великий інтерес філологів того часу до вірменської мови, вірменським написам, вірменському слову – цим самим безцінним культурним пам'яткам і життєдайним джерелам вірменського народу.

Особливої уваги заслуговують видання:

Марръ Н. Грамматика древнеармянского языка. Этимология /
Н. Марръ. –  СПб., 1903. – 303 с.

Лътописъ на камняхъ. / [сост. К. Костанянцъ]. – СПб., 1903. – 293 с.

Къ фонетикъ говора польскихъ (галицкихъ) армянъ. /
[сост. А. И. Томсон]. – Одесса, 1899. – 18 с.

Горизонти творчості

В цьому розділі представлені видання, які розкривають багатство і унікальність вірменського як традиційного, так і сучасного мистецтва:

Буниатов Н. Г. Архитектура Армении / Н. Г. Буниатов, С. Ю. Яралов. – М., 1950. – 144 с. : ил.

Токарский Н. М. Архитектура древней Армении / Н. М. Токарский. – Ереван : Изд-во АН Армян. ССР, 1946. – 97 с. : табл.

Есаян С. А. Скульптура древней Армении / С. А. Есаян. – Ереван : Изд-во АН Армян. ССР, 1980. – 66 с. : ил.

Периханян А. Г. Храмовые объединения Малой Азии и Армении (IV в. до н.э. – III в. н. э.) / А. Г. Периханян. – М. : изд-во вост. лит., 1959. –
186 с. : ил.

Мнацаканян А. Ш. Армянское орнаментальное искусство /
А. Ш. Мнацаканян. – Ереван : Изд-во АН Армян. ССР, 1955. – 660 с. : ил.

Особливу увагу викликають дослідження про вірменське культурне життя поза Вірменією, зокрема в Україні (Одесі):

Калустьян Л. Х. Армянская диаспора Одессы : очерк истории Армянской  общины г. Одессы / Л. Х. Калустьян. – Одесса : АстроПринт, 1999. – 56 с.

Меликсетъ – Бековъ Л. М. Армянскія древности въ Аккерманъ (въ Бессарабіи) / Л. М. Меликсет-Бековъ. – Тифлисъ, 1911. – 42 с.

Давтян Д. История храма Св. Григория Просветителя Армянской Апостольской церкви в Одессе / Д. Давтян. – Одесса, 2004. – 108 с. : ил.

Створено: 22.11.2012
Переглядів: 1985




© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.