Одеській області – 80


Під час виступу генерального директора ОННБ,
заслуженого працівника культури України Ольги Ботушанської

Програма
презентація виставки
«Одещина – регіон економічної стабільності,
національної зла­го­ди та культурного різноманіття»
(до 80-річчя заснування Одеської області)

Дата і час проведення: 21 лютого 2012 р. о 15.00
Місце проведення: м. Одеса, вул. Пастера, 13 (читальний зал).

Відкриття

Дівчата у національному вбранні читають вірші:
«Є край такий, що на легенду схожий,
На казку, що в століття порина.
На цій землі – благословення Боже:
Одещина – моя ти сторона!»

«Край самобутній, колоритний, славний,
Де воля й дух сягають висоти.
Тут наші першовитоки держави,
В грядуще із минувшини мости.»

Привітання:

 1. Волошенков Дмитро Борисович, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації.
 2. Тіндюк Микола Андрійович, перший заступник голови Одеської обласної ради.
 3. Ржепішевський Костянтин Іванович, представник МЗС України в Одесі.
 4. Станков Владислав Миколайович, начальник управління культури та туризму Одеської обласної державної адміністрації.
 5. Маркова Тетяна Юріївна, начальник управління культури та туризму Одеської міської ради.
 6. Филипенко Артем Олександрович, директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі.
 7. Попков Василь Васильович, політолог, кандидат філософських наук, професор кафедри політології ІСН ОНУ ім. І.І. Мечникова.
 8. Ангелов Георгій Віталійович, доктор філософії, професор, зав. кафедри соціології, філософії і права ОНАХТ, заслужений працівник культури України.
 9. Гончарук Тарас Григорович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України ОНУ ім. І.І.Мечникова.
 10. Ботушанська Ольга Федорівна, генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки ім. М.Горького, заслужений працівник культури України, повний кавалер ордена княгині Ольги.

Серед почесних гостей і дарувальників, присутніх на відкритті виставки, представники різних віросповідань і релігійних конфесій:
Яків (Макарчук), архієпископ Одеський і Балтський УПЦ (КП);
Бакала Андрій Володимирович, єпископ Одеського обласного управління Української християнської євангельської церкви;
Соцкая Ірина Борисівна, діяконіса Одеського обласного управління Української християнської євангельської церкви;
Хасанбай Рузмєтов, представник духовного управління мусульман України (Одеська філія);
Ян Даргевич, представник Римо-католицької церкви.
Міхальченко Віктор Олександрович, директор музею «Христианская Одесса».

Бібліографічний огляд книжково-документної виставки «Одещина – регіон економічної стабільності, національної злагоди та куль­тур­ного різноманіття» - Кухарук Т., завідувач відділу зв’язків з громадськістю і реклами ОННБ ім. М.Горького.


Дмитро Волошенков,
заступник голови Одеської обласної державної адміністрації


Микола Тіндюк,
перший заступник голови Одеської обласної ради

На виставці, присвяченій 80-річчю утворення Одеської області, представлені видання, документи та фотоматеріали, які розкривають історичний поступ області в умовах спершу радянської держави УРСР - СРСР та відродженої незалежної Української держави. Сумарно експозиція виставки включає близько 1,5 тис. експонатів.

Формування Одеської області у нинішніх кордонах перетерпіло кілька етапів: 1932 – 1937 – 1939 –1954 та подальші роки. Відбувався поступовий відхід від адміністративного поділу на губернії (1925) та округи (1930). Це диктувалося федеративним устроєм СРСР, декларативною самостійністю союзних республік, необхідністю їхньої уніфікації.


Костянтин Ржепішевський, представник МЗС України в Одесі

Подібна реорганізація відбувалася в умовах проведення жорсткої колективізації та форсованої індустріалізації, масових селянських виступів (повстання 1920-30 р.), що, зрештою, закінчилося Голодомором 1932-1933 р. та політичними репресіями.

Здійснення адміністративної реформи було продиктовано також необхідністю більш ефективного управління територіями Південно-західної України, врахування географічних особливостей цих земель (Причорноморська западина, межиріччя Дунаю і Південного Бугу).


Урочисте відкриття виставки

Сьогоднішній усталений адміністративний поділ у ширшому розумінні є гарантією територіальної цілісності і стабільного розвитку України; сприяє внутрішній кооперації її земель, успішній діяльності єдиного народногосподарського комплексу. Одещина – стратегічно важливий регіон, що забезпечує інтеграцію України у світовий простір, з високорозвиненими сільським господарством, енергетичною, транспортною, науково-виробничою, торговельною та культурно-освітньою сферами. Це важливий оздоровчий та туристичний центр.


Перші відвідувачі виставки

У експозиції сотні видань, що розкривають історичний шлях різних поколінь мешканців Одещини: етапи створення Одеської області, колективізацію і Голодомори, Другу світову війну і післявоєнну відбудову, «відлигу» і «застій», «перебудову», становлення громадянського суспільства, економічний та інтелектуальний потенціали, досягнення області.

Окремий розділ присвячений картографічним та енциклопедично-довідковим виданням науково-пізнавального характеру. Серед останніх - «Чорноморська енциклопедія» (2006), «Дунайська енциклопедія» (2009); статистичні довідники та публікації у періодиці, зокрема, щорічний «Статистичний збірник» 2006-2010 р. та ін.


Одещина багатонаціональна. Фольклорні колективи

Змістовним є розділ, який містить науково-популярні видання, продукцію рекламного характеру, що інформує про провідні підприємства області, їх керівний склад, видання про виші, їх викладачів, заклади культури, досягнення у сфері літератури та мистецтва. Зазначимо, що за останнє десятиріччя чимало культурних та науково-освітніх закладів обласного центру отримали статус національних.

Розділ «Одеса – територія толерантності» знайомить з багатоетнічним складом області, діяльністю національно-культурницьких, релігійних організацій, що належать до різних віросповідань та конфесій. В експозиції представлено багато високополіграфічних видань про національно-культурну своєрідність Одещини. Чимало з них подаровані благодійниками і меценатами бібліотеки.

Успіх області значною мірою залежить від професійності працівників, фахового менеджменту, ділових якостей лідерів, що на певному етапі її очолюють. Окремий розділ охоплює публічну діяльність керівників обласного рівня, переважно упродовж останніх двох десятиліть. Про почесних громадян Одеси і області, героїв України, чий внесок у її економіку, науку і культуру високо оцінений державою, розповідає окрема експозиція – «Ними пишається Одещина».

Виставка знайомить з матеріалами конференцій, семінарів, офіційними документами, у яких викладені концептуальні засади, шляхи розвитку та відродження економіки області.

Окремо презентовані напрацювання бібліотек, які охоплює розділ «Одещина бібліотечна».

Структура виставки

 1. Одеська область: етапи створення та становлення
  • Хроніка подій (Офіційні документи про створення одеської області.
   Символи області з коротким описом. Картографія).
  • Одещина опалена війною.
  • Роки повоєнної відбудови.
  • Одещина: події, люди, факти (60-90 рр.).
 2. Одещина в незалежній Україні.
 3. Економічний потенціал Одеського регіону:
  • транспортна інфраструктура (одеська залізниця, міський транспорт, шляхосполучення);
  • морегосподарський комплекс;
  • промисловість (стратегія промислового розвитку регіону, базові об'єкти виробництва області із зразками продукції);
  • агропромисловий комплекс;
 4. Наука та освіта (вищі навчальні заклади, розвиток науки та освіти в області);
 5. Сучасна наука — якісна медицина.
 6. Природно-ресурсний потенціал краю (оздоровчо-рекреаційні комплекси, туристичні об'єкти області, туристичний потенціал області, історико-літературне краєзнавство);
 7. Одещина мистецька (театр, кіно, музика, образотворче мистецтво);
 8. Одещина духовна (2-3 видання “Релігійні течії та конфесії в Україні”, релігійні конфесії на Одещині; окремо: православ'я (монастирі та храми Одеси і Одещини), католицизм (Храми), мусульманство (мечеті);
 9. Міжнародні зв'язки;
 10. Ними пишається Одещина (видатні особи Одещини — наукова, творча еліта та ін.);
 11. Одещина — територія толерантності (громадські організації, культурно-національні товариства).
 12. Одещина в художній літературі.
 13. Одещина бібліотечна.
 14. Одещина в інформаційному просторі преси.

Під час експонування виставки буде здійснюватися демонстрація відеоряду з інформацією про райони області.

Створено: 21.02.2012
Переглядів: 3464
© 2022 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.