Соціально-психологічний захист та стресостійкість в умовах війни

193.jpg

Кризові ситуації, що виникають під час війни, майже завжди призводять до порушення психологічного благополуччя особистості через непередбачувані, раптові обставини, в яких є загроза життю або здоров'ю людини. Тому вивчення факторів протидії загрозам психологічному благополуччю, соціальний і психологічний захист громадян в умовах війни і сприяння стресостійкості людини є актуальними проблемами досліджень вітчизняних науковців.

92.jpg

Савченко, О. В.

Переживання соціальної напруженості в українському суспільстві: методика діагностики / Олена В’ячеславівна Савченко, Таїсія Валентинівна Михно // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2023. – № 2/3 (29). – С. 86-94 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.

Анотація

Соціальна напруженість – стан суспільства, що виникає в невизначеній ситуації, яка змінює знайому та комфортну життєдіяльність членів суспільства, несе реальний або уявний обмежувальний чи загрозливий характер. У статті висвітлено переживання стану соціальної напруженості як важливого чинника соціальної активності особистості та суспільних сил, спрямованих на зміну незадовільної ситуації і гармонізування стосунків у суспільстві. Визначено психологічні маркери стану соціальної напруженості в суспільстві, приведено процедури підтвердження валідності шкал щодо вимірювання переживань, здійснено стандартизацію шкал методики.

Ключові слова

  1. соціальна напруженість. 2. емоційні переживання. 3. українське суспільство. 4. психологічні дослідження. 5. діагностичні методики.

91.jpg 

Григоренко, Н.

Основні напрямки підвищення рівня цивільного та соціально-психологічного захисту населення / Наталія Григоренко, Людмила Гонтаренко // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2023. – № 2 (6). – С. 94-103. –Бібліогр.: 10 назв.

Анотація

Україна має запровадити національну систему стійкості, з чіткою взаємодією органів державної влади, територіальних громад, бізнесу, населення у запобіганні й реагуванні на загрози, налагодженні надійних каналів комунікації державних органів із населенням. Цивільний та соціальний захист є основним напрямком реалізації пріоритетних інтересів.

У статті розглядаються проблеми реформування безпекової децентралізації та шляхи її реалізації. А саме: формування комплексу заходів для інформатизації децентралізаційного процесу; розроблення загальнодержавної стратегії формування агломерацій; забезпечення загальнодержавної кадрової політики щодо підготовки управлінців для територіальних громад; розробка методики прийняття управлінських рішень щодо ефективного використання фінансових ресурсів; організація соціально-психологічного супроводу.

Ключові слова

  1. захист населення. 2. цивільний захист. 3. соціальний захист. 4. психологічний захист. 5. територіальні громади. 6. децентралізація в Україні.

94.jpg

Chernysh, O.

Providing social services for traumatized children during the war: experience of Ukraine and Sweden = Надання соціальних послуг травмованим дітям за часів війни: досвід України та Швеції / Oxana Chernysh, Iryna Zhalinska // Соціальна робота та соціальна освіта. – 2023. – Вип. 2 (11). – С. 126-134. –Англ. мов. – Бібліогр.: 6 назв.

Анотація

Проблема психічного здоров’я дітей становить особливий інтерес для науковців з огляду на її важливість для формування майбутнього здорового суспільства. Особливої актуальності це питання набуває в надзвичайних ситуаціях, таких як війна, коли кількість стресових ситуацій та їх вплив важко передбачити.

У статті розглянуто досвід та підходи соціальних служб України та Швеції до надання підтримки дітям, травмованим під час війни. Досліджено та порівняно практику соціальної роботи у різних країнах. Представлене дослідження демонструє спільні зусилля Швеції та України у підтримці, яку соціальні служби надають постраждалим від війни дітям. Інтерв’ю, проведені з соціальними працівниками, психологами, шкільними консультантами та представниками відповідних організацій, є основою цієї статті. Вивчено думки експертів із зазначеної теми. Крім того, було висвітлено схожість і відмінності в наданні соціальної підтримки в порівнюваних країнах. Визначено основні фактори, що впливають на підходи до роботи соціальних працівників з травмованими дітьми порівнюваних країн. Досліджено підходи до роботи з батьками щодо підтримки постраждалих від війни дітей у порівнюваних країнах. Розглянуто різні проблеми, пов’язані з наданням соціально-психологічної підтримки травмованим дітям, такі як ресурси та спроможності системи соціальної підтримки. Розглянуто вплив інших факторів на виникнення психологічної травми у дітей, на яких наголошували експерти. Зокрема, особливу увагу приділено впливу соціальних мереж. Розглянуто також роль соціальних працівників на етапі профілактики травматизму, а також проблеми системи соціального супроводу, що при цьому виникають. Зазначено нагальність звернення до психічного здоров’я дітей та важливість співпраці між органами влади для надання ефективної підтримки та лікування.

Ключові слова

  1. психічне здоров'я. 2. травмовані діти. 3. соціальні послуги. 4. соціальна робота. 5. психологічні наслідки війни. 6. соціальний захист в Україні. 7. Королівство Швеція.

93.jpg

Грузинська, І. М.

Проблема емоційного реагування на стресові ситуації в умовах воєнного стану / Ірина Миколаївна Грузинська // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. Педагогіка. Психологія. – 2022. – Вип. 2 (21). – С. 97-107 : іл. – Бібліогр.: 14 назв.

Анотація

Статтю присвячено проблемі забезпечення оптимального для особистості реагування на стресогенні фактори, пов’язані з воєнним станом. У статті розглянуті проблеми психологічного захисту громадян України, які потерпають від негативного психоемоційного впливу, викликаного війною, здійснено диференціювання етапів воєнного стану – перший день війни, підготовка до евакуації, евакуація, розміщення в місці евакуації, підготовка до повернення додому та повернення додому. Запропоновані методи, спрямовані на поліпшення мобілізаційних захисних реакцій, підвищення стійкості організму до впливу стресорів, підвищення адаптаційних резервів, розкриття власного унікального творчого потенціалу, подолання емоційного деструктивного настрою.

Ключові слова

  1. стреси. 2. воєнний стан. 3. стресові ситуації. 4. емоційні реакції. 5. адаптивність особистості. 6. внутрішні ресурси особистості. 7. депривація. 8. стресостійкість.

91-1.jpg

Топоренко, Г.

Життєві стратегії життєдіяльності особистості в умовах війни в Україні / Ганна Топоренко // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2023. – № 2 (6). – С. 157-170. – Бібліогр.: 22 назви.

Анотація

Ця стаття зосереджена на аналізі життєвих стратегій життєдіяльності, які особистості застосовують для підтримки свого психічного здоров’я та соціального благополуччя в умовах війни в Україні. В ході дослідження було вивчено адаптивні стратегії подолання, включаючи проблемно-орієнтоване та емоційно-орієнтоване подолання, соціальну підтримку, культурну ідентичність та пристосування, життєве значення та цілеспрямованість, а також планування та готовність до майбутнього.

Результати дослідження підкреслюють важливість розповідної роботи та психологічної підтримки у відновленні життєвого значення, а стратегії планування та готовності виявилися критичними для забезпечення стійкості у постраждалих громадах. Висновки можуть слугувати підґрунтям для розробки політики та програм соціальної допомоги, спрямованих на підтримку осіб, які зазнають впливу тривалого конфлікту.

Ключові слова:

  1. життєві стратегії. 2. життєдіяльність людини. 3. психологічна підтримка. 4. психологічне здоров'я. 5. воєнний час.

9.jpg

Єфімова, А. Г.

Інтерсуб'єктний підхід у дослідженні соціально-психологічної адаптації українців до вимушеної міграції / Анна Григорівна Єфімова // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2023. – № 4 (30). – С. 16-22. – Бібліогр.: 17 назв.

Анотація

Статтю присвячено проблемі соціально-психологічної адаптації мігрантів, що набуває особливої значущості, оскільки велика кількість українців внаслідок війни були вимушені мігрувати у інші країни світу.

Визначено зміст, особливості та чинники соціально-психологічної адаптації вимушених мігрантів. Встановлено значення суб’єктності для особистості мігранта та соціокультурного простору приймаючої країни задля ефективного протікання процесу соціально-психологічної адаптації.

Обґрунтовано теоретичне положення інтерсуб’єктного підходу до вивчення процесу соціально-психологічної адаптації вимушених мігрантів.

Ключові слова

  1. вимушена міграція. 2. українські мігранти. 3. соціально-психологічна адаптація. 4. соціально-психологічний клімат. 5. соціальне середовище. 6. міжсуб'єктна взаємодія. 7. інтерсуб'єктний підхід.

Винославська, О. В.

Критичне ставлення до фейкової інформації як особистісний фактор психологічного благополуччя в умовах війни / Олена Василівна Винославська // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2023. – № 4 (30). – С. 6-15. – Бібліогр.: 35 назв.

Анотація

Кризові ситуації, що виникають під час війни, майже завжди призводять до порушення психологічного благополуччя особистості через непередбачуваніі, раптові обставини, в яких є загроза життю або здоров'ю людини. Однією з таких загроз слід вважати неправдиву (фейкову) інформацію, яка може призвести до хибних дій та реакцій населення.

У статті висвітлено зміст структурних компонентів психологічного благополуччя особистості. Проаналізовано зв'язок між задоволенням домінуючих потреб особистості та рівнем психологічного благополуччя, якого вона може досягти. Показано, що в умовах війни на перший план виходить потреба у безпеці та захисті, у тому числі захисті від фейкової інформації. Доведено, що здатність особистості до критичного мислення, її уміння протидіяти небезпекам і загрозам, які може містити така інформація, виступає особистісним фактором підтримки власного психологічного благополуччя. Аргументовано необхідність розвитку критичного мислення та умінь протидії фейкам.

Ключові слова

  1. психологічне благополуччя. 2. безпека людини. 3. фейкова інформація. 4. критичне мислення. 5. воєнний час.

94-1.jpg

Пєша, І.

Збереження психічного здоров'я молоді в умовах повномасштабної війни / Ірина Пєша, Тетяна Андріученко // Соціальна робота та соціальна освіта. – 2023. – Вип. 2 (11). – С. 106-113. – Бібліогр.: 10 назв.

Анотація

Статтю присвячено розгляду проблеми, що є наразі актуальною для України: підтримка психічного здоров’я молоді в умовах повномасштабної війни. Молоді люди отримують суттєві навантаження на своє психічне здоров’я у зв’язку з посиленою стресовою ситуацією, травмуючими подіями, втратою близьких та загрозою власній безпеці. Збереження оптимального психічного здоров’я молоді в умовах війни потребує впровадження системи психологічної підтримки, психотерапевтичних методів та профілактичних заходів, а також проведення освітніх заходів щодо основ психічного здоров’я та психологічних стратегій самодопомоги. Психічне здоров’я молоді є однією з ключових складових відновлення та розбудови українського суспільства у повоєнний час.

Ключові слова:

  1. психічне здоров'я. 2. молодь в Україні. 3. психічні стани. 4. здоров'язбережувальна діяльність. 5. психологічні стратегії. 6. психологічне відновлення. 7. вплив війни.
Створено: 29.03.2024
Переглядів: 1758
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.