Соціальний захист людей похилого віку та ветеранів в Україні

foto-2.jpg

Кожна людина не повинна почуватися самотньою і заслуговує на гідну старість. Турбота про людей похилого віку та ветеранів в Україні – необхідна кожної хвилини. Вони мають право на користування всіма соціально-економічними та особистими правами і свободами, закріпленими Конституцією України, Законами України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», іншими законодавчими актами, які регулюють відносини у цій сфері.

Фахівці Одеської національної наукової бібліотеки пропонують вашій увазі тематичну виставку-огляд  «Соціальний захист людей похилого віку та ветеранів в Україні». Старші люди пронесли крізь своє життя вічні людські цінності, вірність рідній землі, навчилися долати життєві труднощі та бути достойними своєї держави. Турбота та догляд за людьми похилого віку – справа кожного із нас. Це повага до людей, які своєю багаторічною працею заслуговують на глибоку пошану майбутніх поколінь.

foto-3.jpg

Соціальний потенціал людей старшого віку в УкраїніМирослава Павлівна Кухта ; наук. ред. Ігор Мартинюк. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 304 с.

У монографії розглядається тенденція старіння населення, що набуває загрозливого характеру. Ця тенденція свідчить про підвищення рівня життя, проте збільшення частки похилих створює надмірне економічне навантаження на молодші вікові групи. В цьому сенсі країни Заходу вже переорієнтувалися на підвищення віку виходу на пенсію, обґрунтувавши це необхідністю залучати до роботи резерви людей так званого «третього віку» – старших людей, які ще в змозі вести активне та продуктивне життя.

Автор зазначає, що реальними проблемами у нашому просторі є не лише обмеженість соціальних, інституціональних та культурних можливостей для ефективної реалізації потенціалу (і не лише соціально-економічного) цієї вікової когорти населення, але й певні, доволі стійкі негативні соціальні стереотипи (так званий «ейджизм») щодо неї.

Реалізація потенціалу цієї вікової групи українського населення, яка за соціологічними даними зберігає доволі високу соціальну активність, поєднану із життєвим досвідом, передбачає переосмислення домінуючого патронально-зверхнього суспільного ставлення до неї, а також актуалізацію моделей їх соціальної самореалізації на основі переосмислення концепції життєтворчості. Автор пропонує шлях реалізації соціального потенціалу людей старшого віку через зміщення фокусу уваги з зовнішніх характеристик групи (освіта, кваліфікація, стан здоров’я) до мотиваційно-креативних (шляхом конструювання життєвих перспектив і стратегій).

foto-4.jpg

Державна підтримка літніх людей : пільги ветеранам та пенсіонерам (присвячується 20-річчю проголошення Міжнародного дня громадян похилого віку) / в.о. Рада організації ветеранів України ; ред. Тетяна КрижанівськаМарія Максименко. – Київ : Фенікс, 2010. – 118 с.

Проблеми соціальної роботи з ветеранами, людьми похилого віку нині перебувають у центрі уваги багатьох соціальних інститутів, соціальних і дослідницьких програм, спрямованих на забезпечення прийнятого рівня їх життя. У книжці подано тексти документів, що стосуються прав і свобод, якими може користуватися громадянин у державі, та його обов’язків, які залежать від його правового статусу. Статус ветеранів, дітей війни, громадян похилого віку закріплений спеціальними законами. Їх статуси відрізняються певними особливостями від статусу громадянина. Ці особливості виражаються в підставах визнання громадянина ветераном війни, ветераном праці, ветераном військової служби, дитиною війни та громадянином похилого віку і в засобах їх соціальної захищеності. На сьогодні в Україні створено систему законодавства, що спрямована на підтримку громадян похилого віку, повернення їх до самостійного повноцінного життя.

foto-5.jpg

Соціальний захист та пенсійне забезпечення в УкраїніІгор Володимирович ЯлдінВалерій Дмитрович ПонікаровОлена Андріївна Федорищева. – Харків : Мірошниченко О. А., 2019. – 174 с.

У навчальному посібнику визначаються функції соціальної держави та принципи соціального забезпечення в Україні, аналізуються діючі стандарти і нормативи, розглядається порядок надання соціальних послуг. Досліджується організація державного пенсійного страхування та функції Пенсійного фонду України. Значна увага приділяється особливостям нарахування пенсій окремим категоріям громадян України.

Видання призначене студентам, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів. Може бути корисним для фахівців з управління персоналом і працівникам служб соціального захисту населення.

foto-6.jpg

Соціальна робота з людьми похилого вікуЮліана Рафаїлівна МацкевічДерж. вищ. навч. закл. «Запорізький нац. ун-т». – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2014. – 339 с.

У посібнику викладено актуальні проблеми старості й старіння, аналізуються основні напрями, зміст, форми соціальної роботи з людьми похилого віку. Посібник містить теоретичний матеріал, рекомендовану літературу до кожної теми, питання для самоперевірки та завдання для самостійної роботи, які допоможуть студентам проконтролювати свій рівень засвоєння знань.

Розрахований на студентів спеціальності «соціальна педагогіка», «соціальна робота» вищих навчальних закладів, фахівців з соціальної роботи і всіх, хто цікавиться проблемами соціальної роботи з людьми похилого віку.

foto-7.jpg

Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранівРада організації ветеранів України ; голова редкол. П. С. Цибенко ; редкол. : Б. М. БалмасовВ. І. ГорєловП. М. Калугін ; вступ. слово П. С. Цибенко. – Київ : Вид-во гуманітар. літ., 2012. – 119 с.

У виданні переважають наукові статті й дослідження, в яких аналізуються спроби висвітлення питань історії Великої Вітчизняної війни в останніх шкільних і вузівських підручниках та посібниках; розкривається досвід волонтерської роботи з героїко-патріотичного виховання молоді та взаємодії поколінь.

foto-8.jpg

Система соціальної допомоги людям похилого вікуКам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; уклад. : Я. М. РаєвськаЛ. П. МельникЖ. В. Мельник. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 187 с.

Навчальний посібник укладено відповідно до найважливіших завдань соціальної допомоги людям похилого віку, а саме: це дослідження наслідків впливу старіння населення на суспільство та індивідів у суспільстві; встановлення впливу старіння на психічне здоров’я людини; виявлення особливостей соціальної роботи з людьми похилого віку; дослідження впливу роботи з людьми похилого віку, що дозволяє підготувати студентів до практичної професійної діяльності. Посібник призначений для студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться означеною проблематикою.

Створено: 07.10.2022
Переглядів: 1241
© 2022 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.