Семінар: «Інтернет в бібліотеці. Що далі?»

1a

Робочий момент семінару. Зліва на право: ген. директор ОННБ ім. М.Горького Ольга Ботушанська, директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні Валентина Пашкова (у центрі)

У роботі семінару взяли участь В.С.Пашкова, докт. іст.наук, доц., директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, заслужений працівник культури України та О.О.Любинецька, координатор програм, відділ преси, освіти і культури Посольства США в Україні. Аудиторію слухачів складали співробітники ОННБ ім. М. Горького, Центральної міської бібліотеки ім. І. Франка та інших міських бібліотек Одеси.
Мета семінару – визначити нову роль бібліотеки в умовах розвитку Інтернет-технологій, розглянути можливості розширення спектру бібліотечних послуг, покращання доступу до інформації.

2

Під час робочого засідання були розглянуті такі питання:
Проекти Посольства США в Україні “Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)” та «Вікно в Америку»: мета, результати і перспективи.
Інтелектуальна свобода. Інтернет. Місія бібліотеки.
Доступність інформації та розширення функцій бібліотеки в умовах переходу до суспільства знань.
Бібліотека і цензура. Інтернет і цензура.
Конфіденційність і захист персональних даних у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні.
Технології web 2.0: нові можливості для бібліотек.
Електронні книги: виклики для бібліотек.

3

Очевидно, що кожне із запропонованих до розгляду питань наскільки всеохоплююче, що, без перебільшення заслуговує у кожному конкретному випадку на окремі заняття. Присутнім був розданий пакет документів – заяви, витяги із публікацій Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (ІФЛА) та Української бібліотечної асоціації, які також знайшли відображення в мультимедійній презентації. Згодом ці документи були опрацьовані учасниками семінару. Лектор Валентина Пашкова використовувала переконливу аргументацію на користь пошуку нових форм роботи бібліотек в умовах стрімкого розвитку Інтернет-технологій, необхідності стимуляції нетрадиційних підходів, креативності. Пріоритетним у цьому напрямку є розширення сфери бібліотечних послуг, доступу до інформації різних категорій читачів ( у т.ч. з обмеженими фізичними можливостями), перехід на нові технології (web 2.0) тощо. Інтерес у присутніх викликали запропоновані відеоролики про заходи з розширення доступу до Інтернет у різних населених пунктах України, здійснених Посольством США у рамках проекту LEAP починаючи з 2002 року. Нагадаємо, що на сьогодні подібні інформаційні центри діють вже у 147 міських та сільських бібліотеках України.

4

Змістовними були розповіді про стан бібліотечної справи у США та напрацьований американськими колегами досвід роботи щодо використання електронної бази даних; про деякі особливості законодавчої бази цієї та інших країн, що дозволить визначити шляхи вдосконалення подібної роботи у своїй бібліотеці.
На завершення присутня на заході генеральний директор ОННБ ім. М Горького, заслужений працівник культури України Ольга Ботушанська подякувала представникам Посольства США в Україні за цікаву і змістовну роботу під час семінару і запевнила, що високо цінує дружній жест наших партнерів, виявом чого є надання матеріально-технічної та науково-методичної допомоги збоку цієї інституції щодо впровадження нових Інтернет-технологій у Бібліотеці.
Див. відеосюжет: http://video.glasweb.com/video-news/

5

6

7

Інтернет-ресурси Посольства США в Україні:
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/;
http://www.usembassykyivukr.wordpress.com;
http://www.facebook.com/usdos.ukraine;
http://www.yotube.com/user/USEmbassyKyiv;
http://www.libinnovate.wordpress.com;
http://www.woacenter.wordpress.com

Створено: 27.05.2011
Переглядів: 3104
© 2021 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.