Відділ краєзнавства «Одесика»

Зав. відділу: Саєнко Людмила Іванівна, к.і.н.
E-mail: odessica@ukr.net 
сторінка відділу у Facebook  

Загальна інформація

Відділ краєзнавства «Одесика» створений у 1989 році на базі сектору краєзнавчої бібліографії відділу науково-допоміжної та рекомендаційної бібліографії.

Він є самостійним структурним науковим підрозділом ОННБ, що забезпечує формування, організацію, збереження і наукове розкриття фонду та здійснює наукову роботу краєзнавчого змісту. Надає доступ до краєзнавчих інформаційних ресурсів, поширює краєзнавчі знання, довідково-бібліографічне, інформаційне обслуговування індивідуальних і колективних абонентів.

Завдання відділу

 • надання консультацій щодо самостійного пошуку інформації з історії Одеси та Одещини;
 • виконання усних та письмових довідок (фактографічних, тематичних, адресних та ін.) з краєзнавчої тематики;
 • допомогу у генеалогічних дослідженнях.

Фонди та література про відділ

Краєзнавча діяльність бібліотеки починається насамперед з комплектування її фонду всіма краєзнавчими (за змістом) виданнями, незалежно від місця та мови видання, і літературою, яка видається в Одесі та області. Краєзнавчий фонд відділу нараховує більш як півмільйона одиниць зберігання. Його основу складають книги ХІХ — початку ХХ століть, які висвітлюють життя Одеси та тодішнього Новоросійського краю: від друкованих видань першої міської типографії до книг, які розповідають про сучасну Одесу, незалежно від місця та року видання, типу та виду друкованої продукції, а також від мови викладу матеріалу.

У краєзнавчому фонді знайшли своє відображення всі сфери людської діяльності, починаючи від середовища життя людей міста, що висвітлюють довгий шлях духовного розвитку Одеси та її жителів:

 • природно-кліматичні, геологічні та географічні особливості південного регіону України, в тому числі Одеси;
 • історія засвоєння краю та заселення міста;
 • етнографічні та демографічні процеси;
 • становлення Одеси як одного з найбільших торговельно-промислових центрів держави;
 • науковий, культурний та духовний потенціал міста від витоків до сьогодення.

Скарбницею відділу «Одесика» є колекції, зібрані протягом довгих років функціонування бібліотеки : «Путівники, довідники й довідкові видання», «Праці перших одеських науковців», «Картографічний матеріал».

Історію Одеси неможливо розглядати поза контекстом розвитку регіону в цілому. У зв'язку з цим у фонді широко представлені книги, присвячені загальним, комплексним та окремим питанням розвитку Одещини, а також всього півдня України. (Каталог виставки до 80-річчя Одеської області «Одещина — регіон економічної стабільності, національної злагоди та культурного різноманіття»).

Довідково-бібліографічний фонд відділу дуже різноманітний за змістом. Його основу складають словники, довідники (в тому числі, адрес-календарі, альманахи та путівники), енциклопедії, універсальні та галузеві науково-допоміжні бібліографічні посібники, такі, як «200 років Одеси» (1994); «Памятники истории и культуры Одесской области» (1987); Бориневич А.С., «Систематический указатель статей, заметок, протоколов, отчетов и проч., помещенных в «Листках» и «Записках» Императорского Общества Сельского хозяйства Южной России с 1830 по 1894 т.» (Одесса, 1895); Чижиков Л.О., «Odessika. Библиографические материалы для истории гор. Одессы» (Одесса, 1913); Де-Рибас Л.М., «Библиографические материалы по истории Новороссии» (Одесса, 1914); Попруженко М.Г., «Указатель статей помещенных в І-ХХХ томах Записок Императорского Одесского общества истории и древностей» (Одесса, 1914) та інші.

Згідно з Положенням про координацію розміщення краєзнавчого фонду в відділі знаходяться книги, які вийшли в світ з 1861 р., за винятком довідкових видань: «Новороссийский календарь» (з 1834 р.), «Одесский альманах» (1839, 1840, 1883, 1894/5 рр.), «Южно-русский альманах» (1896-1900, 1902 рр.) та ін.

У довідково-бібліографічному обслуговуванні читачів стає у нагоді «Архів краєзнавчих довідок».

У дожовтневі та довоєнні роки краєзнавча діяльність бібліотеки була зведена до збирання та систематизування краєзнавчих матеріалів, включаючи дослідження про життя та творчість видатних діячів науки і культури. Особливе місце і тоді й нині займала краєзнавча картотека «Одесика». Ця картотека почала створюватися ще на початку 1920-х років. Її першим упорядником був відомий історик Одеси, автор популярної книги «Старая Одесса» Олександр Михайлович Дерібас (1856-1937). У різні періоди свого існування картотека мала різноманітний характер поповнення. Спочатку більше уваги приділялось діяльності численних доброчинних товариств та закладів, які існували в Одесі, а також діяльності меценатів. Пізніше в картотеці переважали матеріали, присвячені діяльності етнічних груп у розвитку культури нашого краю, а у повоєнні роки основний матеріал мав ідеологічне спрямування, наприклад, широко висвітлювалась діяльність Одеської партійної організації. Звичайно, поряд з цим збирався і матеріал з історії та культури Одещини. З часом «Одесика» стала власником найбільш повного і найбільш доступного довідкового апарата про наш край. На кінець 1980-х рр. каталог нараховував понад 150 тисяч карток. Нині увага приділяється актуальним напрямам краєзнавства: культурологічному, літературному, мистецькому, релігійному, екологічному, туристичному. Зведений каталог краєзнавчої літератури нараховує близько 450 000 карток. Накопичений краєзнавчий матеріал про окрему місцевість, історію, видатних людей використовується у персональних та колективних дослідженнях, при відновленні історико-культурних і культових будов, а також для генеалогічних досліджень.

Зведений каталог краєзнавчої літератури «Одесика» складається з трьох частин: систематичної, топографічної (райони, міста та села Одещини) та біобібліографічної (персоналії).

Краєзнавчий пошук, наукова обробка і збереження ретроспективних і сучасних документальних матеріалів про письменників Одеси — одне з найважливіших завдань та напрямів. Результати цієї праці втілено у бібліографічному покажчику «Одеська письменницька організація : Публікація творів. Хроніка творчого життя» (видається з 1980; вип.24).

Наші партнери

 • наукова секція «Одесика» при Будинку вчених;
 • Одеська обласна організація Національної спілки письменників України;
 • музеї та бібліотеки міста;
 • громадські та наукові організації міста.

Інформаційні ресурси відділу

Створено: 02.12.2009
Оновлено: 11.01.2022
Переглядів: 7039
© 2022 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.