Нові надходження за січень 2020 р.

Анотація

Видання є результатом наукового опрацювання фонду історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври, що зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, на предмет виявлення печаток, штампів, екслібрисів, наліпок, які свідчать про колишніх власників книг. З’ясування первинних господарів книжок стало поштовхом до вивчення архівних матеріалів Києво-Печерської лаври, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в м. Києві. Під час дослідження виявлено нові факти з наративної історії монастиря. Саме завдяки збереженим приватним книжковим колекціям повернені з небуття відомі свого часу представники православ'я, відображено характерні риси книжкової культури православного духовенства впродовж XVII — початку XX ст. В роботі доводиться велике значення бібліотеки в історії Києво-Печерської лаври та української культури і, як наслідок, внесення монастиря до об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО від України.

Розраховано видання на істориків, студентів, дослідників, які цікавляться вітчизняною історією, любителів старовини.

 

Детальніше >

Переглядів: 30641