← Історія та етнографія (за січень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Левицький В. О. Легка промисловість українських губерній Російської імперії в другій половині XIX - на початку XX століття : [монографія] / Віталій Орестович Левицький ; відп. ред. Микола Миколайович Москалюк. – Броди : Просвіта, 2018. – 391, [1] с.

Анотація

В монографії на основі широкого кола архівних джерел, наукової літератури та періодичних видань розкрито особливості розвитку легкої промисловості в українських губерніях Російської імперії в другій половині XIX – на початку ХХ століття. Зокрема, висвітлено становище галузей легкої промисловості, економічну політику держави щодо них, проаналізовано капіталізацію, матеріально-технічне забезпечення легкої промисловості, показана роль підприємців, інженерів та робітників, визначено обсяги та динаміку виробництва, вказано ринки збуту продукції.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться соціально-економічною історією України.