← Історія та етнографія (за січень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Селіхов Д. А. Сільськогосподарський кредит на українських землях російської імперії у 1861-1917 рр.: історико-правове дослідження : монографія / Дмитро Анатолійович Селіхов ; Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. – 294 с.

Анотація

Уперше в українській історіографії на основі комплексного дослідження теоретичних та практичних аспектів розкрито історію правового регулювання сільськогосподарського кредиту на українських землях Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Основну увагу в монографії акцентовано на таких формах сільськогосподарського кредиту, як викупна операція відповідно до законодавчих актів 1861 р., а також діяльності державних і акціонерних земельних банків, дрібному земському і державному меліоративному та переселенському кредитуванні аграрного сектора економіки країни.

Зміст монографії може бути корисним для дослідників і практиків сільського господарства, фахівців з історії держави і права України, аспірантів, студентів юридичних та економічних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.