← Історія та етнографія (за січень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Пасіцька О. І. "Львівський Манчестер" і "Галицька Каліфорнія". Соціально-економічна діяльність українців Галичини (20-30-ті роки XX ст.) : монографія / Оксана Ігорівна Пасіцька ; НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; наук. ред. Іван Патер. – Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2019. – 569 с. + 1 вкл.

Анотація

Книга присвячена історії економічної діяльності українців Галичини у міжвоєнний період. Авторка дослідження торкається тематики української кооперації, розвитку приватного підприємництва, економічної освіти тощо. Ключовими персонажами книги є Василь Нагірний, Євген Олесницький, Остап Нижанківський, Іван Левинський, Климентина Авдикович, а також Андрей Шептицький.