← Історія та етнографія (за січень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Лясковська С. П. Історія розвідки і контррозвідки в Україні у запитаннях та відповідях : навч. посіб. : у 2 ч. / Світлана Петрівна Лясковська ; Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019 .

Ч. 1 : Історія розвідки і контррозвідки в Україні у запитаннях та відповідях. – 2019. – 267 с.

Анотація

Посібник побудований у формі запитань і відповідей, містить інформацію щодо предмета та основних понять навчальної дисципліни. Визначає організаційну структуру, форми, методи та засоби, які використовували підрозділи, що здійснювали розвідку, контррозвідку та виконували функції захисту державного ладу. Хронологічно охоплює давньоруський період, добу козацтва, національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького, Гетьманщина, входження українських земель до складу Російської та Австро-Угорської імперії, національно-визвольних змагань (1917-1921 рр ), а також Державний Центра УНР в Еміграції на початку 20-х рр. ХХ ст..

Для курсантів і студентів НА СБУ, інших вищих навчальних закладів України, всіх тих, хто цікавиться історією національних спеціальних служб.