← Історія та етнографія (за січень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів : збірник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1993 .

Вип. 22 : Рукописна та книжкова спадщина України / Гол. редкол. Л. А. Дубровіна ; редкол. О. П. Степченко, Т. В. Коваль, М. А. Філіпович. – 2018. – 596, [6] с.

Анотація

Призначення наукового збірника «Рукописна та книжкова спадщина України» полягає в залученні до наукового та суспільного обігу нових документальних джерел з історії України, теоретичних та практичних досліджень з проблем археографії, книгознавства, кодикології та кодикографії, бібліотеко- та архівознавства, інноваційних технологій в бібліотечній та архівній справі. Представлені в збірнику публікації документів є джерельною базою подальших наукових студій з історії, філології, культурології.