← ЗНО, навчальна література (за липень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / За заг. ред. О. М. Шуміло., І. В. Бригадир; МВС України, Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – 2-ге вид. змін. – Харків :ХНУВС - 383 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У посібнику розкрито проблеми правової охорони навколишнього природного середовища, розглянуто правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплено питання з особливої частини дисципліни «Екологічне право» відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» та працівників правоохоронних органів.