← ЗНО, навчальна література (за липень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Булик-Верхола С. З. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для студ. муз. спец. / С. З. Булик-Верхола. Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – 4-те вид. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 306 с.

 

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Розглянуто важливі питання соціолінгвістики, охарактеризовано шляхи розвиткуукраїнської музичної термінології, з’ясовано провідні тенденції термінотворення,проаналізовано джерела поповнення термінології, описано способи і засоби термінної деривації, визначено словотвірні моделі термінів, розглянуто особливості лексико-семантичної та структурно-граматичної організації музичної терміносистеми, охарактеризовано орфоепічні, акцентологічні, орфографічні, лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні та стилістичні норми сучасної літературної мови, запропоновано завдання для самостійної роботи з фаховою лексикою.

Посібник призначено для самостійної роботи студентів музичних спеціальностей, наукових працівників, усіх тих, кого хвилює історія , розвиток та перспективи української наукової мови.