← ЗНО, навчальна література (за липень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вержиховська О. М. Теорія і методика виховання дітей в спеціальній школі : навч.–метод. посіб. / О. М. Вержиховська, І. Л. Рудзевич, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – 2-е вид, перероб. та доп. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – 291 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Пропонований навчальний посібник в узагальненій формі висвітлює теоретико-практичні та методичні положення щодо організації та проведення різних напрямків корекційно-виховної роботи з розумово відсталими дітьми.

Посібник складається із змісту навчальної та робочої програми дисципліни; конспектів лекцій; планів та методичних вказівок до практичних та лабораторних занять, самостійної та індивідуальної науково-дослідної роботи студентів; пакету контрольних тестових завдань, завдань вхідного і поточного контролю з відповідного модуля, програми семестрового екзамену дисципліни; списку основної та додаткової літератури, додатків.

Посібник призначено для використання студентами напряму підготовки 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка з дисципліни «Спеціальна методика виховної роботи», корекційними педагогами та вихователями спеціальних шкіл, батьками в колекційної-виховній діяльності.