← ЗНО, навчальна література (за липень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Боднар І. Р. Міжнародна інформація : підруч. / І. Р. Боднар, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Львів. торг.-екон. ун-т, 2016. – 343 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У підручнику розглядаються завдання і структура міжнародної інформації як окремої навчальної дисципліни. Висвітлюються основні напрями вивчення міжнародної інформації. Досліджується проблема інформатизації взаємовідносин промислово розвинутих країн, вивчаються проблеми розвитку національної електронної промисловості країн, що розвиваються. Детально розглядається національна програма інформатизації України.