← Конкурс. Номінаційний список 2018 (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Солдатенко В. Ф. Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917-1920 рр. : [монографія] / Валерій Федорович Солдатенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. – Київ : Наукова думка, 2017. – 746 [2] с.

Анотація

У монографії окреслено наріжні історичні віхи доби революцій і Громадянської війни 1917-1920 рр. в Україні, визначна роль у яких належала політичним партіям. На основі всебічного системного дослідження та порівняльного аналізу діяльності всіх партій – лідерів революційної динаміки, зокрема етапів їхнього розвитку та ідейно-теоретичної еволюції, здійснюваної стратегії і тактики, особливостей взаємин – від співпраці й блокування до протистоянь і антагоністичного воронування, боротьби «на знищення» - автором пропонується конструктивний шлях реалістичної реконструкції тогочасних суспільних процесів, що, у свою чергу, дає змогу осягнути сутність і логіку складних, суперечливих подій революційної доби та дати об’єктивну оцінку їх наслідків. Запропонована до уваги читача праця є однією з перших спроб відтворення дуже непростої цілісної партійної історії революційної доби.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто глибоко цікавиться історією України.