← Конкурс. Номінаційний список 2018 (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Пам’ятки права: рідкісні та цінні видання з фонду наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» : бібліогр. покажч. : у 2 т. / Нац. ун-т «Одеська юридична академія», наук. б-ка ; уклад.: С. І. Єленич, Т. Ю. Фідаєва, Т. М. Стефанчишена, І. С. Мазур ; ред. кол.: С. В. Ківалов (голова) та ін. – Одеса : Юридична література, 2017. – 168 [4] с. : фот.

Анотація

Бібліографічний покажчик підготовлено до 20-річчя Національного університету «Одеська юридична академія». Видання має два томи: том І – «Пам’ятки права» (відбір матеріалу мотивувався роком видання рідкісних книг XVIIІ-XIX ст.); том ІІ – «Національна правова спадщина у відновлених пам’ятках права» (відбір матеріалу мотивувався приналежністю авторів, укладачів книг до діяльності освітніх установ, університетів на теренах сучасної України).

Видання призначено для науковців, студентів, юридичної спільноти.