← ЗНО, навчальна література (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Філософія, політологія, соціологія : практикум для самост. роботи студентів : навч. посіб. для студентів всіх спец. / Айта Валдуровна Сакун, Тетяна Іванівна Кадлубович, Дарина Сергіївна Черняк, Н. В. Грєбєннікова, Н. В. Пархоменко ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2017. – 259 с.

 

Анотація

В навчальному посібнику розкрито зміст основних тем курсу «Філософія, політологія, соціологія». Навчальний матеріал представлено у вигляді схем і таблиць. В посібнику запропоновані методичні рекомендації до кожної теми, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, матеріали для читання, тематика наукових робіт, список літератури, питання для підсумкового контролю.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.