← ЗНО, навчальна література (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Клесов О. І. Елементарна теорія чисел та елементи криптографії : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Математика та статистика" / Олег Іванович Клесов. – Київ : ТВіМС, 2016. – 393 с. – (Математика для математиків).

Анотація

Підручник містить відомості з теорії чисел, які необхідні для оволодіння елементами криптографії, а також класичні та сучасні методи шифрування інформації включно з методами RSA, Ель-Гамаля, цифрового підпису, які входять до навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності «Математика та статистика».