← ЗНО, навчальна література (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кузнець Т. В. Історія та культура України : навч. посіб. для студентів неіст. спец. / Тетяна Володимирівна Кузнець, Ольга Василівна Лісовська, Ольга Володимирівна Скус ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Сочінський М. М., 2017. – 175 с.

Анотація

Навчальний посібник курсу «Історія та культура України» укладено у відповідності з вимогами кредитно-трансферної системи. Включає програму даної навчальної дисципліни, орієнтовну структуру курсу, матеріали до тем з пропонованою літературою для самостійного їх вивчення, тематику ІНДЗ (рефератів), хронологічні схеми, тести підсумкового контролю по модулях для самоконтролю, питання для повторення курсу, рекомендовану літературу та електронні ресурси до курсу, історичні персоналії, коротку характеристику історико-культурних пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва.

Даний посібник найбільше прислужиться студентам неісторичних факультетів, які вивчають курс «Історія та культура України», а також рекомендується всім, хто цікавиться історією та культурою України.