← ЗНО, навчальна література (за квітень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Биофизика, физические методы анализа и метрология : учебник для студентов ВУЗов / Владимир Александрович Тиманюк, Элла Алексеевна Ромоданова, Николай Григорьевич Кокодий, Наталия Александровна Фролова, Елена Николаевна Животова ; Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : НФаУ : Оригинал, 2016. – 439 с. : ил.

Анотація

Підручник містить теоретичний матеріал, приклади розв’язання типових задач, задачі для самостійного розв’язку і питання тестового контролю для всіх розділів курсу «Біофізика, фізичні методи аналізу і метрологія». Особливої уваги надано зв’язку біофізики, фізичних методів аналізу і метрології з фармацевтичними і медичними науками.

Для іноземних студентів фармацевтичних і медичних вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.