← ЗНО, навчальна література (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Букрієнко А. О. Японсько-український переклад : практичний курс. Т. 1 / Андрій Олександрович Букрієнко, Констянтин Юрійович Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2016 . – 241 с.

Анотація

Підручник адресований, насамперед, студентам, які володіють японською мовою на середньому та вищому рівні, достатньою мірою обізнані із засадничими питаннями загальної теорії перекладу текстів різних типів, а також навички теоретичного осмислення перекладацького процесу взагалі та його окремих ланок, украй необхідних для кваліфікованого перекладача з японської мови. Матеріал підручника розташований за принципом «від простого до складного»: тексти, що пропонуються у перших уроках, є значно простішими – і з мовної, і з перекладацької точки зору – ніж тексти, розташовані ближче до кінця. Крім письмового, значна увага приділяється усному перекладу: в кожному уроці після опрацювання основного тексту пропонується матеріал, якій треба перекласти усно.