← ЗНО, навчальна література (за лютий 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Терзі В. М. Болгарська мова для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою = Български език : підруч. для 9 класу / В. М. Терзі. – Чернівці : Букрек, 2017. – 247 с. : іл.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Програма курсу болгарської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання розроблена відповідно до мовної ситуації і мовної політики в Україні. Болгарська мова є рідною мовою болгарського народу. Знання цієї мови дає змогу учням долучитися до культурних надбань свого народу. Головна мета курсу болгарської мови в школі з українською мовою навчання полягає у виробленні в учнів умінь і навичок вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами болгарської мови в усній і писемній формах, її стилями, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо). Програма відповідає Державному стандарту та Типовим навчальним планам загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин, в яких передбачене вивчення національної мови.

Для учнів 9 класу загальноосвітніх середніх шкіл та вчителів болгарської мови.