← ЗНО, навчальна література (за лютий 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Войцова О. Польська мова (9-й рік навчання) для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою = Język polski (9 rok nauczania) : підруч. для 9 класу / Олена Войцева, Тетяна Бучацька. – Чернівці : Букрек, 2017. – 247 с. : іл.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Програма курсу польської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання розроблена відповідно до мовної ситуації і мовної політики в Україні. Головна мета курсу польської мови в школі з українською мовою навчання полягає у виробленні в учнів умінь і навичок вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами польської мови в усній і писемній формах, її  стилями, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо). Програма відповідає Державному стандарту та Типовим навчальним планам загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин, в яких передбачене вивчення національної мови.

Для учнів 9 класу загальноосвітніх середніх шкіл та вчителів польської мови.