← ЗНО, навчальна література (за лютий 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наконечний А. Й. Обробка сигналів : навч. посіб. / А. Й. Наконечний, Р. І. Стахів, Р. А. Наконечний ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Растр-7, 2017. – 217 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються сучасні аспекти подання та оброблення сигналів у часовій, частотній та часо-частотній областях. Проведені класифікація і аналіз детермінованих та випадкових процесів. Наведені основні форми обчислень, які використовуються в процесі функціональних наближень та цифрових усереднень отриманих даних. Проаналізовані підходи до обчислень не рекурсивних та рекурсивних цифрових фільтрів. Особлива увага надана розгляду теоретичних питань, пов’язаних з поданням та обробленням неперіодичних одно- та багатомірних сигналів у часо-частотній, вейвлет області. Більшість наведених обчислень супроводжуються прикладами, а усі розділи завершуються контрольними питаннями.

Посібник орієнтований на студентів вищих навчальних закладів і може бути корисним для викладачів та фахівців, які працюють у сфері цифрової обробки сигналів. Може бути використаний при вивченні курсів «Прикладний аналіз даних», «Цифрова обробка сигналів та зображень».