← ЗНО, навчальна література (за лютий 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кучер З. І. Практика перекладу (німецька мова) : [навч. посіб.] / З. І. Кучер, М. О. Орлова, Т. В. Редчиць ; Черкас. держ. технолог. ун-т. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 459 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Пропоноване видання включає систему загальних положень, рекомендацій та вправ для розвитку навичок письмового та усного перекладу німецькомовних та україномовних текстів. Посібник відзначається всеосяжністю перекладознавчої проблематики і практичною спрямованістю. Особлива увага приділяється таким аспектам, як перекладацькі трансформації та функціонально-стильові труднощі перекладу. Представлені 4 розділи, кожен з яких містить теоретичний та практичний блоки, спрямовані на пояснення лексичних, граматичних та стилістичних труднощів перекладу з німецької мови. Приклади з оригінальних творів німецькомовної художньої літератури, газетних публікацій, наукових розвідок, офіційно-ділових текстів широко ілюструють загальні теоретичні засади перекладу. Структура та зміст видання зумовлює необмеженість можливостей як роботи під керівництвом викладача, так і самостійного опрацювання студентами наведеного матеріалу.

Для студентів, які вивчають німецьку мову як першу іноземну за напрямом «Філологія» спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно)», а також для студентів старших курсів, що опановують німецьку як другу спеціальність.