Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська історична та культурна спадщина під час військової агресії РФ: досвід, виклики, загрози». Робота третьої секції

00.jpg

Третя секція «Актуальні практики у справі збереження, дослідження та промоції історико-культурної спадщини» була присвячена висвітленню роботи архівів, бібліотек, музейних установ під час війни. У низці доповідей проаналізовано актуальні напрями діяльності цих установ та проблеми їх адаптації до реалій сьогодення.

01.jpg

Модератор секції Бєльницька Ольга Миколаївна, заступник генерального директор з бібліотечної роботи ОННБ, заслужений працівник культури України, наголосила на важливості та актуальності заявленої тематики.

Збереження, охорона, відтворення та примноження культурної спадщини належить до пріоритетних напрямів роботи держави у сфері культури. Бібліотеки, архіви та музеї як головні хранителі історико-культурної спадщини України, що є невід’ємною частиною світового культурного надбання, потребують нині особливої уваги. Сьогодення висуває нові виклики у справі збереження та охорони культурних пам’яток, і ми ці виклики маємо достойно прийняти. Адже рукописні книги, стародруки, книжкові пам’ятки є національним надбанням. Вони охороняються державою і наш обов’язок зберегти їх для прийдешніх поколінь.

02.jpg

Робота секції розпочалася з виступу Розколупи Наталії Іванівни, заступника генерального директора з наукової роботи Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (м. Київ), яка зосередила увагу на «Питанні нормативно-правового забезпечення збереження культурних пам’яток» та ознайомила присутніх із сучасним станом розробки нормативно-правової бази у сфері охорони культурної спадщини та висвітлила найбільш актуальні проблеми інституційного, правового та організаційного характеру щодо реалізації державної політики зі збереження  культурної та документальної спадщини і культурних пам’яток.

03.jpg

Про роботу Національного музею літератури України (м. Київ) під час військового стану доповіла Дребніцька Катерина Миколаївна, кандидат філософських наук, в.о. головного зберігача фондів музею. У доповіді «Деякі алгоритми функціонування музею під час військового стану: збереження музейної колекції, робота установи в умовах збройного конфлікту» пані Катерина окреслила коло проблем, з якими зіткнулися фахівці з початку повномасштабної війни, та висвітлила досвід музею у подоланні нинішніх проблем та загроз щодо захисту фондів та колекцій. Вона наголосила на тому, що попри війну фахівці продовжують роботу, популяризують українську літературу, підтримують сучасних письменників і митців, презентують їхні книги, організують творчі зустрічі тощо. «Наше завдання – зберегти та примножити цю спадщину, тримати літературний та культурний рубіж, захищати українське слово, яке було, є і буде міцною зброєю у нашій боротьбі», - сказала Катерина Дребніцька.

04.jpg

Про «Особливості збереження історико-культурних фондів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника в часи війни» розповіла Грень Зоряна Тарасівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, учений секретар Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (м. Львів). Важливим аспектом діяльності ЛННБ ім. В.Стефаника є міжнародна співпраця та всебічна підтримка міжнародних партнерів і організацій у справі захисту і збереження історико-культурних фондів книгозбірні.

05.jpg

Волошінська Ніна Олександрівна, заступник генерального директора з наукової роботи Національної історичної бібліотеки України (м. Київ) розповіла про «Проєкти Національної історичної бібліотеки України на підтримку інформаційної політики держави». Від самого початку повномасштабної війни фахівці НІБУ розпочали збирати матеріали та вже уклали та оприлюднили низку спеціальних випусків вебліографій за матеріали публікацій ЗМІ. Зібрано значний масив матеріалів «Події війни у висвітленні ЗМІ», у яких за хронологією подій подано свідчення сучасників про пережите у різних регіонах України. Започатковано проєкт «Міста і села України. Втрати військового часу», що має на меті оперативне відображення інформації про зруйновані або пошкоджені об’єкти культурної спадщини в різних регіонах України на основі інформаційних ресурсів НІБУ та актуальних публікацій у мережевих ресурсах. Не менш важливою ініціативою НІБУ є створення біобібліографічних есеїв на актуальні теми під загальною назвою «Відкриття України. ХХІ століття» – це презентація наукової спадщини українських учених, які засвідчили, що наш народ має прадавнє коріння, свою історію, традиції, і що він гідний займати чільне місце серед народів світової спільноти.

06.jpg

Алєксєєнко Анна Олександрівна, заступник директора Центрального державного науково-технічного архіву України (м. Харків) розповіла про «Діяльність центрального державного науково-технічного архіву України: архівна відповідь на виклики 2022 року». Вона розповіла про досвід архіву з формування фондів, обслуговування громадян та використання документів, створення цифрових інформаційних  ресурсів тощо та звернула увагу слухачів на потенціал архівних фондів ЦДНТАУ в справі відновлення та відбудови зруйнованої інфраструктури України.

07.jpg

Кривогуз Олеся Анатоліївна, завідувач відділу наукового комплектування та обліку документно-інформаційних ресурсів Одеської національної наукової бібліотеки (м. Одеса) у доповіді «Формування документного фонду Одеської національної наукової бібліотеки в умовах воєнного стану: виклики і загрози» ґрунтовно та виважено охарактеризувала систему документопостачання бібліотеки, проаналізувала стан книговидавничої галузі нашої країни та вплив, якого зазнала книговидавнича й бібліотечна справи з початку повномасштабної війни. «Ми продовжуємо гідно виконувати свої громадянські і професійні обв’язки та всебічно сприяти Перемозі над ворогом, яка неодмінно настане. Книга у цій боротьбі – це наша зброя та захист!.. Бібліотеки потребують “культурних набоїв” і чекають нових книжок, аби далі боротися, працювати і жити!» - сказала Олеся Кривогуз.

08.jpg

«Цифрові проєкти Одеської національної наукової бібліотеки як складова збереження культурної спадщини» - тема доповіді Прошиної Наталії Сергіївни, завідувачка відділу створення та організації електронних ресурсів ОННБ (м. Одеса) та Худенко Людмили Віталіївни, провідного бібліотекаря відділу створення та організації електронних ресурсів ОННБ (м. Одеса). Вони поділилися досвідом впровадження інноваційних форм роботи із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, зокрема реалізації цифрових проєктів ОННБ. Пані Людмила презентувала такі проєкти, як «Старовинна гравюра - культурна спадщина України», де вперше представлено колекцію унікальних гравюр майстрів країн Європи XVI-XIX ст.; «Скарби України: цифрова колекція книжкових пам’яток у фонді Одеської національної наукової бібліотеки», який забезпечує віддалений доступ до найцінніших рідкісних книжкових пам’яток з фондів ОННБ, та новий проєкт книгозбірні «Одеські хронописи: свідки історії на шпальтах грецькомовної періодики початку ХХ ст.».

Створено: 30.08.2022
Переглядів: 1344
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.