Презентація проєкту «АМАРО-ТРАЙО»

amaro_trajo_1.jpg

3 листопада 2020 року о 12.00 в Одеській національній науковій бібліотеці (м. Одеса, вул. Пастера, 13) відбудеться презентація видання «АМАРО-ТРАЙО» – нариси про побут та традиції ромів Одещини».

Запрошення на онлайн подію на платформі ZOOM: Презентація проєкту "Амаро Трайо".

https://zoom.us/j/92614142381?pwd=SWpTZ1BKdTFjQWxRamduREcwRnFOUT09
Ідентифікатор конференції: 926 1414 2381

Код доступу 506019

Прес-реліз

Проєкт реалізовано громадською організацією «Бахтале-Тавричанє» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»в рамках Ромської програми малих грантів для молодих ромських активістів «Підтримка громадських і правозахисних ініціатив ромської молоді».

Нариси про побут та традиції ромів Одещини «Амаро Трайо», є результатом роботи етнографічної експедиції ромських активістів, студентів та науковців. Ініціатором проведення досліджень виступили громадська організація Бахтале-Тавричанє, яку очолює Гальченко Валерій та Ромська асоціація м. Балта в особі Архипова Івана. Проєкт під керівництвом Циня Івана було реалізовано в партнерстві з факультетом історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова в особі доцента кафедри археології та етнології України, кандидата історичних наук Петрової Наталії та з Одеською національною науковою бібліотекою в особі генеральної директорки Бірюкової Ірини. Партнерами проєкту також виступили Благодійний фонд «Вітра змін», громадські організації «Планета добрих людей» та «Ротарі Клуб Одеса Інтернешнл».

В сучасному суспільстві, особливо в полікультурному середовищі українських міст існують стереотипи щодо ромів, що формувались та нав’язувались впродовж тривалого часу. Ромська громада, це частина сучасної української нації, місцевих громад, тому запропоновані матеріали мають на меті розповісти про культуру та традиції, так би мовити «з перших вуст», словами самих ромів. Багато традицій роми зберегли для  наступних поколінь, дотримуються в сучасному повсякденні.

Оприлюднені матеріали сприяють розбудові позитивного дискурсу, розвитку та збереженню ромської ідентичності, культури та традицій, протидії стереотипам та упередженому ставленню щодо ромів. Поза сторінками цього видання залишилося багато цікавих аспектів культури та фольклору ромів, що має спонукати вшануванню та збереженню фольклорного та культурного спадку ромського народу в середовищі носіїв традицій. Важливим аспектом наших надій є перспектива налагодження діалогу та розбудова партнерства між різними молодіжними формальними й неформальними об’єднаннями в Одеській області незалежно від етнічної приналежності їх членів.

Робоча група проєкту: Архипов Іван Володимирович, Гальченко Валерій Валерійович, Гальченко В’ячеслав Валерійович, Петрова Наталія Олександрівна, Продан Афанасій Афанасійович, Продан Дмитро Миколайович, Циня Іван Григорович, Циня Іван Іванович, Юрченко Павло Павлович, Юрченко Роман Павлович.

Запрошуються всі бажаючі!

Пропонуємо вашій увазі список видань з виставки
«Ромологія: історія та сучасність»

Видання, які викликають підвищений інтерес

foto-2-3.jpg

Ромські студії в Одесі : програма :
наук.-метод. матеріали
/

Міжнар. фонд "Відродження";
авт.-уклад. Вікторія Вікторівна Дмитрюк,
Наталія Олексіївна Зіневич,
Володимир Анатолійович Кондур. – Одеса, 2017.– 48 с.

Це видання дуже цінне тим, що воно знайомить читачів з організаційним документом в Україні стосовно поліпшення життя ромів - це Ромська Стратегія, яка була офіційно оприлюднена згідно з Указом Президента України від 8 квітня 2013 року № 201/2013 «Про Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року».

Окремим напрямком розвитку інтеграції ромів в українське суспільство в даному документі заявлено про освіту ромського населення, бо тільки 30 % маленьких ромів здобувають сьогодні початкову освіту. Більшість ромів навчання в школі не закінчує, а вищу освіту здобувають одиниці. А оскільки роми не можуть самотужки подолати цю важливу проблему, на сьогоднішньому етапі, у цей процес необхідно залучити студентську молодь, майбутніх журналістів, педагогів, соціальних працівників, медиків, юристів.

foto-1.jpg

 Ангус Фрейзер
. Цигани /
Пер. з англ. Анатолій Онишко. –
Київ : ВД «Всесвіт», 2003 – 360 с.

Ангус Фрейзер. Цигани / Пер. з англ. Анатолій Онишко. – Київ : ВД «Всесвіт», 2003 – 360 с.

Від часів появи в Європі циган - а було це понад 9 століть тому, цигани відмовлялися вести осідлий спосіб життя. Вони і досі залишаються людьми, чия культура та звичаї постійно наражаються на несприйняття й нерозуміння з боку суспільства, людьми, що стійко зберігають свою виразну ідентичність і не піддаються тиску асиміляції.

У книзі Фрейзера описана історія циган, починаючи з дослідження циганських коренів в Індії. Він розповідає про міграції циганів від часів раннього Середньовіччя до сьогодення, їхні шляхи Близьким Сходом, Європою і світом, під час яких їм вдалося зберегти свою специфічність, свою своєрідну культуру і традиції.

Це видання підтримане Фондом OSI- Yug спільно з Центром видавничого розвитку Інституту відкритого суспільства ( Будапешт) та Міжнародним фондом «Відродження» (Київ).

foto-3.jpg

Переслідування та вбивства ромів
на теренах України в часи Другої світової війни:
збірник документів, матеріалів та спогадів
. – Київ :
Український центр
вивчення історії голокосту
, 2013.- 208 с

Збірник є першою в історіографії пробою привернути увагу істориків та широкого читацького загалу до проблематики, пов’язаної з нацистською політикою переслідувань та вбивств ромів (циган) на окупованих тернах України в період Другої світової війни. Ці відомості дотепер лишаються невідомими або маловивченими, або існують лише у вигляді усноісторичних свідчень.

Книга є одним з результатів дослідного та освітнього проекту, що виконувався Українським центром вивчення історії Голокосту у 2012-2013 рр. у рамках програми Міжнародної громадської організації, Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» щодо збереження історичної пам’яті про жертв окупаційного режиму періоду Другої світової війни.

foto-4.jpg
 Стан реалізації державної політики щодо ромів:
звіт за результатами моніторингу виконання
Плану заходів Стратегій захисту та інтеграції
ромської національної меншини
в українське суспільство до 2020 року
/

за заг. ред. А. С. Сеїтосманова. – Київ:
СТ- Друк, 2015. – 69 с.

Цей моніторинг покликаний привернути увагу органів державної влади до найменш захищених і найбільш дискримінованих верств населення, до яких відносяться й представники ромської національної меншини. Авторський колектив сподівається, що результатом цього проекту стануть системні зміни в державній політиці щодо національних меншин і, зокрема, покращення стану реалізації державних зобов’язань щодо ромського народу в Україні.

В книзі подані цікаві відомості про Міжнародний Фонд Відродження, про Європейський Центр з прав ромів (ЄЦПР) та про їх величезне значення в плані поліпшення життя ромів і їх залучення до культурного життя України в повному обсязі.

foto-5.jpg


Данілкин О. Культура циган України:
минуле і сучасність :
За матеріалами єдиної в Україні
державної циганської колекції,
зібраної автором книги (м. Біла Церква)
/

Олексій Данілкин.– К., 2001.– 77 с.

Це видання унікальне тим, що це перша друкована наукова спроба в науці, назви якої досі не існувало, а тепер вона називається ромологія - це дослідження з ромської культури. Вона стала можливою завдяки фінансовій підтримці програми «Ромські культурні ініціативи» Інституту відкритого суспільства. Автор книги знайомить нас і з циганською кочівлею, і з типами міграцій циганських груп, і з предметами циганського побуту, і з циганським одягом і костюмом. Особливо привабливими є твори малярства у циганській колекції музею, а також відомості про циганську музику і театральне мистецтво, про циганську пресу та літературу.

foto-6.jpg
Рома
в Україні. Історичний та етнокультурний
розвиток циган (рома) України (XVI-XX ст.) :
Матеріали Міжнародного круглого столу;
3 листопада 2006 року, м. Донецьк
. Севастополь:
Вебер, 2006.- 126 с.

Матеріали круглого столу є частиною виконання Програми вивчення історії та культури ромського населення Донбаса й України, яке проводиться Суспільним науково-дослідним Центром «Схід-Захід» і Донецьким Центром Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України разом з відділом з питань національностей Донецької облдержадміністрації.

До роботи і співробітництва під час підготовки круглого столу були залучені не тільки вчені та спеціалісти, які присвятили себе цій складній проблематиці, а й представники ромських суспільних організацій, ромської інтелігенції. Були розглянуті і обговорювались важливі теми, які є актуальними в наші дні, що знайшло відображення в статтях, які опубліковані у виданні.

Створено: 02.11.2020
Оновлено: 03.11.2020
Переглядів: 1597
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.