Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за листопад 2019 р.

Анотація

У словнику подано терміни та терміносполуки з механіки, насамперед теоретичної, будівельної та ін. Також використано термінологію споріднених фундаментальних і прикладних дисциплін. Особливу увагу приділено термінам, що пов’язані із виробничими процесами в механіці.

Словник призначений для студентів, аспірантів, викладачів ВЗО, перекладачів, інженерно-технічних працівників залізничного транспорту та галузевого машинобудування.

Детальніше >