Нові надходження за листопад 2017 р.

Анотація

У пояснювальній записці подано систематизований опис гідрогеологічних підрозділів, їх стратиграфічне розміщення, головні закономірності формування й поширення підземних вод, фізико-механічні, водно-фізичні й фільтраційні властивості водовмісних порід, хімічний склад, умови живлення, розвантаження, руху підземних вод, напрями наявного й можливого використання підземних вод на території аркуша М-36-XXXVI (Дніпропетровськ). В окремих розділах подано загальну характеристику геологічної, тектонічної та геоморфологічної будови, еколого-гідрогеологічні умови.

До комплекту графічних додатків уходять: «Гідрогеологічна карта (зведена)» з гідрогеологічними розрізами, гідрогеологічною колонкою й умовними позначеннями; ««Гідрогеологічна карта основних водоносних горизонтів та комплексів» з гідрогеологічними розрізами й умовними позначеннями; схеми та дрібномасштабні карти-схеми, що доповнюють відповідні карти й текст пояснювальної записки.

Матеріали розраховано на широке коло фахівців, які працюють у галузі геологічних наук, гідрогеологічних, інженерно-геологічних наук і природознавства, фахівців-виробничників з питань гідрогеології та пошуків і розвідки питних підземних вод.

Детальніше >