← Право (за липень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. / Засновник ДНДЕКЦ МВС України, Нац. акад. внутрішніх справ України ; гол. ред. В. В. Чернєй. – Київ : ДНДЕКЦ МВС України, 2020. – № 2 (34). – 116 с.

Анотація

Теоретичні, методичні, нормативно-правові, практичні, історичні, організаційні питання судової експертизи та криміналістики; наукове забезпечення законотворчого процесу в галузі експертної діяльності, висвітлення результатів комплексних досліджень теоретичних і методологічних засад експертного процесу розкриття і розслідування правопорушень, спрямованих на удосконалення існуючої та розвиток нової експертно-доказової дослідницької бази, розширення її спектра, підвищення наукоємності та достовірності, а також результатів прикладних наукових розробок у сфері розвитку експертних технологій та новітнього високоточного спеціального інструментарію.