← Право (за липень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка : наук.-теорет. журнал / Засновник Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка ; гол. ред. В. М. Комарницький. – Луганськ; Сєвєродонецьк : ЛДУВС, 2021. – Вип. 1 (93). – 325 с.

Анотація

Проблематика: висвітлення загальнотеоретичних проблем держави і права; проблем вдосконалення та застосування законодавства; проблем управління, адміністративного права, адміністративної діяльності органів правопорядку; проблем цивільного, трудового, екологічного та господарського права; проблем протидії кримінальним правопорушенням.