← Право (за липень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. / Засновник ДНДЕКЦ МВС України, Нац. акад. внутрішніх справ України ; гол. ред. В. В. Чернєй. – Київ : ДНДЕКЦ МВС України, 2020. – № 1 (33). – 131 с.

Анотація

У науково-практичному збірнику висвітлено теоретичні, методичні, нормативно-правові, практичні, історичні, організаційні й інші проблеми криміналістики і судової експертизи. Відображено нові досягнення в галузі науки криміналістики, позитивний досвід судових експертиз та експертних досліджень. Для фахівців із питань судово-експертного і техніко-криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів із запобігання правопорушенням, їх виявлення, розкриття та розслідування, а також науковців, викладачів, курсантів, слухачів і студентів закладів освіти юридичної спрямованості.