← Історія (за липень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України = Chornomors'ka Mynuvshyna : зб. наук. пр. / Засновник НАН України. Ін-т історії України. Наук.-дослід. ін-т козацтва ; гол. редкол. В. А. Смолій. – Одеса : Ін-т історії України НАНУ, 2020. – Вип. 15.

Анотація

Збірник «Чорноморська минувшина» є виданням Відділу історії козацтва на півдні України. Відділ був створений у 2000 р. як філія Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України на базі історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Колектив Відділу розробляє тематику, пов’язану з історією козацтва на території Південної України в цілому й, зокрема, в чорноморському регіоні. Разом з тим на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії. На сторінках збірника «Чорноморської минувшини» друкуються статті провідних учених, висвітлюються актуальні питання історії Південної України та історії українського козацтва.